FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Munkabérek elvárt emelése 2012-ben
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Az elvárt béremelésnek a munkáltató döntésén alapuló végrehajtásától függetlenül a minimálbér és a garantált bérminimum összege 2012. január 1‐jétől emelkedik az erről szóló 198/2011. (XII.22.) Korm.rendelet szerint havi 93 000, illetve 108 000 Ft‐ra. Az ennek hatálya alá tartozó béreket kötelezően meg kell emelni. Az új kötelező bérminimumokra történő ráállás azonban az érintett munkavállalóknál nem minden esetben elégséges az elvárt béremelés teljesítéséhez.

2012. január 1‐jétől megszűnik a személyi jövedelemadót csökkentő adójóváírás lehetősége, továbbá 1%‐ponttal emelkedik a munkavállalók által fizetett egészségbiztosítási járulék. A két intézkedés együttes hatására 2012‐ben a havi szinten 216.806 forint alatt keresők 2011. évi nettó nominális bére csak úgy őrizhető meg, ha a bruttó béreik emelkednek. A 299/2011 (XII.22.) Kormányrendelet e nettó nominális érték megőrzéshez szükséges béremelések mértékeit és a béremelés végrehajtásának módját határozza meg.

A vállalkozásokat az elvárt béremelés végrehajtására ösztönözheti, hogy:
  • A 2011. évi XCIX. törvény 6. §‐a a közbeszerzési eljárásokon ajánlattevőként történő indulás, valamint a költségvetési támogatások tekintetében hátrányos következményeket fűz ahhoz, ha a munkáltató az érintett munkavállalók legalább kétharmada esetében nem hajtja végre a Rendelet szerinti (annak 2‐3. §‐ában meghatározott) elvárt béremelést.
  • a folyamatos foglalkoztatás feltételeinek megfelelő munkavállalók körében a Rendeletben foglaltak végrehajtása esetén a szociális hozzájárulási adóból levonható adókedvezményt érvényesíthetnek a foglalkoztatók (munkáltatók). A 460. § (6) bekezdése szerinti számítási módszerrel a béremelések 5% feletti teljes (bér és szociális hozzájárulási adó) költségének levonása válik lehetővé.
 
Az adókedvezmény igénybevételének és az említett szankciók alóli mentesítés feltételeiben azonban három eltérés van: 
  • Az adókedvezmény akkor vehető igénybe, ha valamennyi folyamatosan foglalkoztatott tekintetében a Kormányrendelet szerinti elvárt béremelés végrehajtásra kerül, míg a szankciók elkerülésének a feltétele az érintett munkavállalók kétharmada körében megvalósított elvárt béremelés.
  • Az adókedvezmény akkor vehető igénybe, ha a folyamatosan foglalkoztatottak esetében teljes mértékben a Kormányrendelet 2‐3. §‐ában foglaltak szerint valósítják meg a béremelést a foglalkoztatók (munkáltatók). A szankciók elkerülése érdekében ugyanakkor elfogadható, hogy az elvárt béremelést a Rendelet 2‐3. és 4. §‐a együttes alkalmazásával – tehát részben a béren kívüli juttatások növelésével –valósítja meg a munkáltató.
  • Az adókedvezmény igénybevételénél a folyamatos foglalkoztatás fogalmába beletartoznak a 2011. november 1‐je és december 1‐je közötti időszak bármely napján nem csak az adott munkáltatóval, hanem a belföldi kapcsolt vállalkozások körébe tartozó bármely munkáltatóval munkaviszonyban álló munkavállalók, amennyiben az adókedvezményt igénybe vevő munkáltató foglalkoztatja őket munkaviszonyban 2012‐ben.
Ha tehát a munkáltató az elvárt béremelést a foglalkoztatottak teljes körében, a Kormányrendeletben rögzített módon végrehajtja a munkáltatót terhelő Tb. járulékot felváltó szociális hozzájárulás összegéből kedvezményt vehet igénybe.
A kedvezmény összege 2012‐ben az alábbi képlet segítségével kerül meghatározásra:
 
X * 0,215, ha X <= 75 000
 
16 125 – ([X‐75 000] * 0,14), ha X > 75 000,
 
ahol X az adott hóban kifizetett bruttó munkabér összege.
 
A kedvezmény alapja a munkavállalót a munkaviszonyára tekintettel megillető (bruttó) munkabér, melyet a számviteli törvényben foglaltak értelemszerű alkalmazásával kell meghatározni. A képlet biztosítja, hogy amennyiben a munkavállaló nettó jövedelmét szinten tartotta, a munkáltató költségei csupán 5%‐kal nőjenek.
 
A 2012. évi munkabéremelés elvárt mértékét a Kormányrendelet 1. sz. melléklete tartalmazza, mely szerint:
 
1. Az elvárt munkabéremelés mértéke a 2011. évi havi munkabér 26%-a, ha a 2011. évi munkabér nem haladja meg az 59 600 forint/hó összeget.
 
2. Az elvárt munkabéremelés mértéke, ha a 2011. évi havi munkabér meghaladja az 59 600 forint/hó összeget, de nem haladja meg a 216 805 forint/hó összeget:

2011. évi munkabér (Ft/hó)
2012. évi elvárt munkabéremelés (Ft/hó)
59 601–62 500
15 500
62 501–66 500
15 300
66 501–70 400
15 100
70 401–74 400
14 900
74 401–80 300
14 700
80 301–86 200
14 400
86 201–92 100
14 100
92 101–98 100
13 800
98 101–104 000
13 500
104 001–109 900
13 200
109 901–115 800
12 900
115 801–121 700
12 600
121 701–129 600
12 300
129 601–137 500
11 900
137 501–147 400
11 500
147 401–157 200
11 000
157 201–167 100
10 500
167 101–177 000
10 000
177 001–181 500
9 500
181 501–183 300
9 000
183 301–185 100
8 500
185 101–186 800
8 000
186 801–188 600
7 500
188 601–190 400
7 000
190 401–192 100
6 500
192 101–193 900
6 000
193 901–195 700
5 500
195 701–197 400
5 000
197 401–199 600
4 500
199 601–201 700
4 000
201 701–203 900
3 500
203 901–206 000
3 000
206 001–208 200
2 500
208 201–210 300
2 000
210 301–212 500
1 500
212 501–214 600
1 000
214 601–216 805
500