FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Családi kedvezmény 2011-ben
PDF Print E-mail
There are no translations available.

2011-ben lényegesen változik (a gyermekeket nevelő családok számára előnyösebbé válik) a családi kedvezmény értelmezése, mértéke és igénybevehetősége.

 A legfontosabb eltérések a korábbi családi kedvezménytől a következők:
 
  • Míg korábban legalább 3 gyerek mellett lehetett csak igénybe venni, 2011-től a családi kedvezmény már 1 gyerek után is jár.
  • Most már nem adó (azaz nem az adóból leírható) kedvezményről, hanem az összevont adóalapot csökkentő tételről van szó. Mértéke egyébként magasabb, mint az előző évek gyermekek után járó kedvezménye volt.
  • Nincs jövedelemkorlát az igénybevételnél.
  • A kedvezmény a szülők (a gyermeket egy háztartásban közösen nevelő adózók) között megosztható.
 
A családi kedvezmény mértéke 2011-ben:
 
A családi kedvezmény – az eltartottak lélekszámától függően – kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként
  • egy és kettő eltartott esetén 62 500 forint,
  • három vagy annál több eltartott esetén 206 250 forint.
 
Ne felejtsük el, hogy az említett kedvezmények az adóalapot csökkentik, márpedig az adóalap nem azonos a jövedelemmel. Az adóalap (a szuperbruttósítás miatt) a jövedelem 27 %-kal növelt összege. (Adóalap = jövedelem x 1,27)
 
Figyelembe véve továbbá, hogy (a személyi jövedelemadó egykulcsossá válásával) a jövedelemadó mértéke 16 % a 62 500 Ft-nyi adóalap csökkentés 10 000 Ft adócsökkentésnek (62 500 x 0,16), míg a 206 250 Ft összegű adóalap csökkentés 33 000 Ft adócsökkentésnek (206 250 x 0,16) felel meg gyermekenként
 
Mi a különbség kedvezményezett eltartott és eltartott között?
 
Kedvezményezett eltartott:       
a)akire tekintettel belföldön családi pótlékot, vagy bármely EGT‑állam hasonló jogszabálya alapján családi pótlékot, más hasonló ellátást folyósítanak;
b) aki a családi pótlékot saját jogán kapja;
c) a rokkantsági járadékban részesülő személy;
d) a magzat (a fogantatás 91. napjától a világra jöttéig).
 
Eltartottnak minősül a kedvezményezett eltartottakon túl a családi pótlékra már nem jogosító tanuló, hallgató is mindaddig, ameddig őt is figyelembe veszik a testvérei után járó családi pótlék összegének megállapításánál.
 
Így például, ha egy családban 10 és 12 éves gyermekek (kedvezményezett eltartottak) mellett olyan 18 évnél idősebb gyermek is van, aki felsőoktatási intézményben első akkreditált felsőfokú iskolai rendszerű szakképzésben, első egyetemi vagy főiskolai szintű képzésben részt vevő hallgató és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik (eltartott), akkor a családban az eltartottak száma három. Ebben az esetben a kedvezményezett eltartottak (két fő) után fejenként és havonta 206 250 forint adóalapot csökkentő családi kedvezmény vehető igénybe.
 
Ne felejtsük el, hogy az említett kedvezmények az adóalapot csökkentik, márpedig az adóalap nem azonos a jövedelemmel. Az adóalap (a szuperbruttósítás miatt) a jövedelem 27 %-kal növelt összege. (Adóalap = jövedelem x 1,27)
 
Figyelembe véve továbbá, hogy (a személyi jövedelemadó egykulcsossá válásával) a jövedelemadó mértéke 16 % a 62 500 Ft-nyi adóalap csökkentés 10 000 Ft adócsökkentésnek (62 500 x 0,16), míg a 206 250 Ft összegű adóalap csökkentés 33 000 Ft adócsökkentésnek (206 250 x 0,16) felel meg gyermekenként.
 
Ki jogosult a családi kedvezmény igénybevételére?
 
A családi kedvezmény érvényesítésére jogosult az a magánszemély:
  • aki jogosult a családi pótlékra (függetlenül attól, hogy azt ténylegesen a részére vagy a közös háztartásban élő másik szülő részére folyósítják)
  • továbbá a várandós nő és vele közös háztartásban élő házastársa
  • a családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek és
  • a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély
(Utóbbi két esetben ez a magánszemély vagy a vele közös háztartásban élő magánszemélyek közül közös döntéssel kiválasztott magánszemély minősül jogosultnak.)
 
A családi kedvezmény megosztása
 
Az adóelőleg megállapítása során a családi kedvezményt a házastársak, élettársak egymás között – az összeg vagy a kedvezményezett eltartottak megosztásával – megoszthatják azzal, hogy erre élettársak csak a közös háztartásban nevelt közös gyermekre tekintettel jogosultak. Ha a családi kedvezményre ugyanazon kedvezményezett eltartott után több magánszemély jogosult, illetve ha a magánszemélyek a családi kedvezményt megosztják, akkor a jogosultaknak a nyilatkozatot közösen kell megtenniük.
 
A családi kedvezményt év végén az adóbevallásban az adóelőlegnél történő megosztástól függetlenül lehet megosztani, vagyis akkor a jogosultak újra eldönthetik, hogy melyikük veszi azt figyelembe, illetve hogyan osztják meg egymás között.

Nyilatkozat minta letölthető innen: http://apeh.hu/bevallasok/adatlap/adoeloleg_2011.html