FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Az ÁFA bevallás gyakorisága
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Az ÁFA bevallás gyakoriságát a tárgyévet megelőző második év adatai alapján határozza meg az adóhatóság.

  • Havi bevalló az adózó, ha a tárgyévet megelőző második évben az elszámolandó adójának éves szinten összesített – vagy annak időarányosan éves szintre átszámított – összege pozitív előjelű, és az 1 millió forintot elérte.
  • Éves bevalló az adózó, ha a tárgyévet megelőző második évben az elszámolandó adójának éves szinten összesített – vagy annak időarányosan éves szintre átszámított – összege előjelétől függetlenül nem érte el a 250 ezer forintot, feltéve, hogy nem rendelkezik közösségi adószámmal.
  • Negyedévenként kell adóbevallást benyújtani minden más adózónak.

Év közben, a negyedéves bevallásról havi bevallásra kell áttérnie az adózónak, ha az év elejétől összesített elszámolandó adója pozitív előjelű és az 1 millió forintot elérte. Az első havi bevallást arról a hónapról kell benyújtani, amelyet megelőző bevallással lezárt negyedévben az adózó az értékhatárt elérte.