FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Osztalékelőleg fizetésének lehetősége
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Osztalékelőleg fizetésére vonatkozó feltételeket a Gt. és a Számviteli törvény fogalmaz meg. Ezek szerint osztalék előleg tárgyévben csak akkor fizethető, ha:

  1. Az osztalék előleg fizetésének lehetőségét a társasági szerződés tartalmazza. (Gt. 133. §)
  2. A Számviteli törvény 21. §-ában rögzített módon közbenső mérleget készítünk, s az osztalékelőleg fizetése céljából készített közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a társaság rendelkezik az osztalék fizetéséhez szükséges fedezettel. (Gt. 133. §. a.)
  3. A kifizetés nem haladja meg az utolsó számviteli törvény szerinti beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek (illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített eredménynek) összegét, és a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökkenhet a törzstőke összege alá. (Gt. 133. §.a. továbbá Számviteli tv. 39. §. 4.bek)
  4. A tagok vállalják az osztalékelőleg visszafizetését, amennyiben utóbb a számviteli törvény szerinti beszámoló alapján az osztalékfizetésre nem lenne jogszabályi lehetőség. (Gt. 133. §. b.)
  5. Az osztalékelőleg fizetésről a taggyűlés dönt. (Gt. 141. §)
 
A közbenső mérleget – a Számviteli törvény 21. §-ának megfelelően:
  • A vállalkozó által meghatározott fordulónapra vonatkozóan kell elkészíteni.
  • Leltárral kell alátámasztani, és figyelembe kell venni minden az üzleti év végén kötelező értékelési korrekciót (terven felüli értékcsökkenés, értékvesztés, céltartalékképzés, időbeli elhatárolások), jóllehet zárlati munkálatokat végezni, és a korrekciós tételeket könyvelni nem kell.
  • Amennyiben a vállalkozónál könyvvizsgálat kötelező, a könyvvizsgálati kötelezettség a közbenső mérlegre is vonatkozik.